Amortera eller investera?

När det kommer till personlig ekonomi står många inför valet att antingen amortera sina lån eller investera sina pengar. Detta är en komplex fråga som inte har ett enkelt svar. I denna artikel kommer vi att utforska olika aspekter av detta val, inklusive räkneexempel och för- och nackdelar, för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. 

Räkneexempel: Amortering

Låt oss anta att du har ett bostadslån på 2 miljoner kronor med en ränta på 1,5%. Om du amorterar 10 000 kronor i månaden skulle det ta dig cirka 22 år att bli skuldfri, och du skulle ha betalat cirka 400 000 kronor i ränta. 

Effekt på kreditvärdighet

Amortering kan förbättra din kreditvärdighet, vilket kan vara fördelaktigt om du planerar att ta ytterligare lån i framtiden. 

Räkneexempel: Investering

Antag nu att du istället investerar dessa 10 000 kronor i en fond med en genomsnittlig årlig avkastning på 7%. Efter 22 år skulle ditt investerade kapital vara värt cirka 6,2 miljoner kronor, förutsatt att du återinvesterar alla utdelningar.

För- och nackdelar

Amortering

  • Fördelar: Förbättrad kreditvärdighet, minskad skuldsättning, ingen marknadsrisk.
  • Nackdelar: Lägre potentiell avkastning, mindre likviditet, förlorade investeringsmöjligheter.

 

Investering

  • Fördelar: Högre potentiell avkastning, likviditet, möjlighet att dra nytta av ränta på ränta effekten.
  • Nackdelar: Marknadsrisk, skatteeffekter, ingen garanterad avkastning.

 

Ytterligare räkneexempel: Balansera båda

En annan strategi är att balansera både amortering och investering. Låt oss säga att du delar upp dina 10 000 kronor i månaden så att 5 000 kronor går till amortering och 5 000 kronor till investering i en fond med 7% årlig avkastning.

Amortering

Med 5 000 kronor i månadsamortering skulle det ta dig ungefär 44 år att bli skuldfri, och du skulle ha betalat cirka 800 000 kronor i ränta.

Investering

Samtidigt skulle ditt investerade kapital vara värt cirka 3,1 miljoner kronor efter 44 år, förutsatt att du återinvesterar alla utdelningar.

Strategier för att balansera

Tidshorisont

Om du har en lång tidshorisont kan det vara mer fördelaktigt att investera, medan en kort tidshorisont kan göra amortering till ett säkrare val.

Risktolerans

Om du är riskavers kan det vara klokare att fokusera på amortering. Om du är bekväm med högre risker kan investering vara ett bättre alternativ.