Spara i Fastigheter

För dig som tror på fastighetsmarknaden finns flera vägar att investera i fastigheter och därmed ta del av värdeökningen. Självklart går det att köpa aktier i fastighetsbolag eller fonder som har fokus mot bygg- och fastighetssektorn men det finns även mer direkt ägande.

Direktägande – Vid större ägande

Det är ytterst få som har råd och kompetens att investera i kompletta fastigheter. Det förekommer i mindre skala om ett företag exempelvis köper en fastighet där man har sitt kontor och hyr ut lediga rum till andra företagare. Men i större skala är det fastighetsbolag som är aktuellt.

Investeringsplattformar – För privatpersoner

Ett smidigt sätt att investera mindre summor i fastigheter är via investeringsplattformar som primärt vänder sig mot privatpersoner.

Tessin är exempelvis den största investeringsplattformen med denna inriktning i Norden. De går att investera i olika fastighetsprojekt med olika hög förväntad avkastning. Ett mycket smidigt sätt att direktinvestera istället för att köpa aktier eller fonder.

Onoterade aktier

Peppins är en av många aktörer i Sverige som erbjuder handel med onoterade aktier. Det är generellt mycket små företag som antingen vill få de ekonomiska förutsättningarna att komma igång med en affärsidé eller vill ta steget och växa.

När aktierna erbjuds sker detta till ett fast pris och man får anmäla sitt intresse till antal aktier. Beroende på hur många som anmält sitt intresse tilldelas aktierna till dessa. Därefter är det enbart möjligt att handla med aktierna under vid vissa handelstillfällen. Det sker då via Peppins handelsplats. Handel sker däremot inte som vid vanlig aktiehandel utan här lämnar man in en köp- eller säljorder under en viss period. Om Peppins sedan lyckas matcha dessa kommer en försäljning att ske.

Toborrow – Lån till fastigheter

Toborrow erbjuder företagslån med finansiering av privatpersoner och företag. Detta kallas för P2B-lån i motsats mot P2P-lån som innebär privatperson till privatperson.

Via Toborrow kan en rad olika företag söka finansiering till sina projekt. Det handlar därmed inte enbart om fastigheter utan kan vara inom de flesta branscher. Ibland förekommer det däremot att ett fastighetsbolag vill investera i en ny fastighet och att lånet då tecknas via Toborrow. Genom att låna ut sina pengar via denna kanal går det därmed att få en relativt hög avkastning i förhållande till den risk som tas.

Detta är självklart inte en tydlig investering i fastigheter men blir ändå ett sätt att ta del av avkastning från fastighetsbolag. Med tanke på att fastigheter är en trygghet skapas även större chans att lånet kommer att kunna återbetalas mot om utlåning sker till investering i annat.