Välja låneförmedlare

År 2015 var det mer än 40 låneförmedlare som hade tillstånd att bedriva verksamhet på internet. Sedan dess bör utbudet ha ökat ytterligare med tanke på att allt fler privatpersoner får upp ögonen för denna väg att låna pengar. En väg som på många punkter är bättre än att ta kontakt med ett flertal olika banker.

Att låna via låneförmedling är alltså den bästa vägen. Men det betyder inte alla låneförmedlare levererar lika bra resultat. Det är mycket stor skillnad. Det visar en jämförelse som Låneförmedlare.net genomfört. Bland annat lyfter de upp följande punkter:

Samarbete – Den stora fördelen med att låna via en låneförmedlare är att man inte behöver jämföra räntor själv hos flera banker, det sköter låneförmedlaren. Därmed är det även en stor fördel om de har samarbete med ett stort antal banker. På denna punkt är det stor skillnad på de bättre och de sämre låneförmedlarna. De bättre jämför ca 20 banker. De sämre nämner inte ens hur många utan skriver enbart ”vi jämför bankernas räntor”. Ett annat alternativ att de ”jämför de fyra bästa bankerna”.  Rekommendation – Låna via låneförmedlare som har samarbete med många.

Erfarenhet – Varje år kommer det upp nya aktörer på denna marknad. De kan vara extremt duktiga och leverera gott resultat. Men det är svårt att veta att så är fallet. Då är det bättre att välja ”säkra” kort och välja Lendo, Zmarta eller Consector. Företag som varit verksamma under många ur inom branschen och vet vad man som kund förväntar sig i bemötande och service.

Betalningsanmärkning? – För de som har betalningsanmärkning minskar antalet låneförmedlare som de kan gå via. En del förmedlare har nämligen valt att enbart samarbeta med banker som inte tillåter denna anmärkning (vilket är vanligast). Andra har även samarbete med bland annat Blue Step och andra aktörer som lånar ut pengar trots betalningsanmärkning. Har man denna anmärkning bör man alltså kontrollera så att låneförmedlare även samarbetar med banker som erbjuder lån trots detta.