Fasträntekonto

 

Tips!

⭐ Företagskonto finns hos SBAB

⭐ Sparkonto med bindningstid ger alltid mer än rörligt konto

fastrantekonto

 

Ett fasträntekonto är en typ av sparkonto där pengarna är låsta under en viss period. Det finns fasträntekonton med så kort bindningstid som 3 månader och konton som binder pengarna upp till över 10 år. Det som kännetecknar fasträntekonton är följande:

Högre ränta

Ett fasträntekonto ger alltid högre ränta än vad ett sparkonto med fria uttag ger. Det är ”bonusen” som betalas av banken för att pengarna blir låsta under en viss period. Ju längre tid som pengarna är låsta desto högre ränta fås.

Helt eller delvis låst

Även om pengarna sitter på ett fasträntekonto så behöver det inte betyda att de är helt låsta. Det finns två vanliga alternativ hos bankerna kring detta.

  1. Inget uttag alls

I detta fall går det inte att ta ut pengarna alls.

  1. Begränsat antal uttag

I detta fall går det att göra uttag från kontot ett begränsat antal gånger per år. Detta är då helt gratis. Möjligheten finns även att göra ännu fler uttag men i detta fall tillkommer det då en kostnad som exempelvis kan motsvara 1% av uttaget belopp men minst en viss summa.

Fasträntekonto betyder alltså inte nödvändigtvis att pengarna är helt ”fast”. Men det kan vara så. För den som ska spara pengar är det därmed en rekommendation att se över möjligheterna till förtida uttag. Även om pengarna inte behövs idag är det svårt att veta hur de egna ekonomiska förutsättningarna kommer vara innan bindningstiden är slut.

Fast ränta

På det kapital som sätts in på ett sparkonto med fria uttag är räntan vanligtvis rörlig. Den kan alltså både gå upp och ner under tiden som pengarna sitter på kontot. Med ett fasträntekonto är däremot räntan alltid fast (därav namnet) under hela bindningstiden.

Stor skillnad i ränta

Det är mycket stor skillnad i räntenivåer hos olika banker gällande deras fasträntekonton. När storbankerna erbjuder någon tiondels ränta kan nischbankerna erbjuda räntesatser som är 2-3 gånger högre. Det visade en jämförelse som genomfördes i september 2016. Den högsta räntan som Swedbank då erbjöd var 0,81% om pengarna var bundna i 5 år. Samtidigt erbjöd Marginalen Bank en ränta på 2,5% för samma bindningstid.