Betalkort

betalkortMed ett betalkort samlas hela månadens inköp på en faktura. Fakturan skickas till kortägaren i slutet av månaden och ska då betalas till sin helhet.

I och med att alla inköp samlas på fakturan blir det lättare att få överblick över vad som köpts in under månaden och var ”pengarna tagit vägen”. Ett mycket bra sätt för att få en tydlig bild över sin egen ekonomi vilket sedan kan ligga till grund för en kommande budget.

Det finns därmed fördelar med att använda betalkort – men ännu fler fördelar att använda kreditkort. Hos privatpersoner är kreditkort också betydligt vanligare än betalkort.

Betalkort eller kreditkort?

Det finns framförallt två punkter som skiljer betalkortet mot kreditkortet. Det är därmed dessa punkters om även avgör vilket som är bästa valet.

För det första erbjuder kreditkortet en mer flexibel återbetalning. När fakturan kommer behöver inte hela summan betalas tillbaka utan man kan välja att enbart betala ”lägsta summa” som anges på fakturan. Därmed blir det betydligt mer flexibelt mot betalkortet där hela summan måste betalas på en gång. Däremot tillkommer en ränta på kreditkortet. På det bästa kreditkortet i Sverige, gällande räntenivå, finns en ränta på ca 10% men kring 15% är snarare normalnivån.

För det andra skiljer sig korten ofta gällande vilka förmåner som går att få. Då bankerna och kortutgivarna helst ser att kreditkorten tecknas är det även på dessa kort som det går att få mest fördelar. Ett flertal kort ger exempelvis ca 1% i bonus på alla inköp. En låg räntesats som däremot skapar stor återbäring till kortägaren över ett år. Om inköp sker på 10.000kr per månad blir bonusen 1200kr per år. Andra fördelar som kan finnas på ett kreditkort är försäkringar, rabatter och bonusar där poäng samlas och växlas mot varor.

Fördelen med betalkortet är att någon räntekostnad aldrig kan uppkomma. Detta just eftersom kravet är att fakturan ska betalas till sin helhet och att man därmed aldrig kan ”lockas” att skjuta betalningen framför sig.