Låna ut pengar (P2P)

Tips!

SaveLend – Investera i privatlån, företagslån och krediter

Trine – Investera i lån till solpanelsparker

Kameo – Investera i lån med fastigheter som säkerhet

P2P-lån betyder i korthet att privatpersoner  lånar ut pengar till privatpersoner eller företag (P2B). Därmed finns det ingen bank eller annat kreditbolag som står bakom utlåningen. Däremot en plattform som administrerar allt.

OBS – Procentsatser och annan information kan ha ändrats sedan texten publicerades. Se aktuell information på respektive sida. Investering sker på egen risk. Sidan har affiliatelänkar

 Investera i: Privatlån

Investering sker i svenska privat- och konsumtionslån. Därmed är kreditförlusten mycket låg. Med kreditförlustfond menas att investerat kapital återbetalas vid kreditförlust.

 

 • 5 – 7 %
 • Svenska privatlån
 • Har förlustfond
Läs mer om Lendify


 Investera i: Privatlån & Företagskrediter

Med företagskrediter menas exempelvis kontokrediter, importkrediter, företagslån och factoring. Ger högre avkastning än privatlån men högre risk. Välj själv vilka låneformer som ska utnyttjas.

 • Konsumtions- och företagskrediter
 • Välj kreditgivare
 • Mycket användarvänlig
Läs mer om SaveLend

Få välkomstbonus: Gå via denna länk och få bonus om insättning och investering sker inom 30 dagar.

 5 000 SEK eller mer ger en bonus på 200 SEK
 10 000 SEK eller mer ger en bonus på 400 SEK
 20 000 SEK eller mer ger en bonus på 600 SEK
 

 Investera i: Fastigheter och företagsprojekt

Investeringar i fastigheter sker oftast med fastigheten som säkerhet. Förutsatt att inte fastigheten faller i värde består säkerheten. Återbetalning av lånat kapital sker ofta efter löptiden, dvs, inte månadsvis.

Kameo

 • 8 – 10 %
 • Fastigheter och företagsprojekt
 • Amortering efter löptiden
Läs mer om Kameo


Funding Partner

 • Fastigheter och företagsprojekt
 • 6 – 10 %
Läs mer om Kameo


Tesssin

 • Enbart fastighetslån med säkerhet
 • Minst 20 000 kronor per investering
 • Kan även nås via Tessins fastighetsräntefond
Läs mer om Tessin


 Investera i: Sociala P2P-lån

Sociala P2P-lån kan både ge avkastning och en bättre värld. Idén är att utlåning sker till människor och projekt där investerat kapital skapar bättre ekonomiska förutsättningar.

Trine

 • 5 – 8 % i USD
 • Svenskt företag
 • Solpanelsprojekt i U-länder

Få 10 USD till din första investering – Använd min länk här

Läs mer om Trine


 • U-landsprojekt
 • USD
 • Räntan bidrar till nya lån (ej avkastning)
Läs mer om Kameo
Hur fungerar P2P?

Du har ett par tusen som du kan låna ut och skapar därmed konto hos exempelvis Lendify. Du väljer därefter vilken risknivå du vill ta med det utlånade kapitalet. Ju högre risknivå som väljs desto sämre kreditbetyg kan låntagaren ha som tecknar lånet. Däremot har Lendify en hög ”lägstanivå” så de godkänner inte låneansökningar från personer med dålig kreditvärdighet. Man väljer även under hur lång tid som investeringen ska ske, ex. 2,3 eller 10 år.

En låntagare genomför en ansökan till Lendify och Lendify gör en kreditbedömning och avgör om lånet ska beviljas. Blir det beviljat kommer lånet att finanserias av de långivare som satt in pengar på sitt konto. Ett lån brukar minst finansieras av 20 långivare för att man därigenom ska kunna differentiera sin risk. Som långivare kommer man alltså att investera i ett flertal olika lån och med mindre summor i varje lån.

Allt eftersom låntagaren betalar tillbaka sina lån kommer amortering och ränta tillbaka på långivarens konto. Dessa pengar kan tas ut eller så väljer man att återinvestera dem i andra lån för att därigenom maximera avkastningen.

Är P2P säkert?

För låntagaren finns det inte någon större skillnad att teckna ett P2P-lån mot att teckna hos en bank. Det är långivaren som tar en viss risk. De två risker som finns är:

 1. Låntagaren betalar inte tillbaka lånet och en kreditförlust uppstår

Detta har däremot Lendify motverkat genom att ha en kreditförlustfond. Skulle ett lån inte återbetalas efter påtryckningar så får långivaren tillbaka beloppet (ej räntan).

 1. Lendify går i konkurs

För ett par år sedan gick TrustBuddy i konkurs efter att ha bedrivit P2P-verksamhet under en längre tid. Till viss del förlorade långivare sina insatta medel.

Skulle Lendify gå i konkurs finns däremot flera säkerhetsdetaljer. För det första kommer kreditföretaget Lindorff att ta över verksamheten om konkurs uppstår. För det andra har de skiljt tydligt mellan företagets pengar och investerarnas pengar. Därmed ska inte insatt kapital kunna tas av konkursförvaltaren då det inte räknas som företagets kapital.

Vilka fördelar finns?

Att investera i lån har ett par fördelar.

 • Välj själv risknivå och avkastningsnivå
 • Hög avkastning i förhållande till risk
 • Återinvestering kan ske automatiskt
 • Månadssparande är tillgängligt