Låna ut pengar (P2)

P2P-lån växer starkt i Sverige och blir en allt vanligare låneform. Det betyder i korthet att det är privatpersoner som lånar ut pengar till privatpersoner. Därmed finns det ingen bank eller annat kreditbolag som står bakom utlåningen.

Att däremot låna ut 10 000 kr till okänd person och hoppas på att pengarna återbetalas inkl. ränta är det få som gör. Det är därför som plattformar som Lendify och Sparlån vuxit fram. Företag som agerar mellanhand mellan personer som vill låna pengar och de som vill låna ut pengar. Därmed öppnas även möjligheten för privatpersoner att tjäna pengar på att låna ut sina egna pengar.

Så här går det till:

Du har ett par tusen som du kan låna ut och skapar därmed konto hos exempelvis Lendify. Du väljer därefter vilken risknivå du vill ta med det utlånade kapitalet. Ju högre risknivå som väljs desto sämre kreditbetyg kan låntagaren ha som tecknar lånet. Däremot har Lendify en hög ”lägstanivå” så de godkänner inte låneansökningar från personer med dålig kreditvärdighet. Man väljer även under hur lång tid som investeringen ska ske, ex. 2,3 eller 10 år.

En låntagare genomför en ansökan till Lendify och Lendify gör en kreditbedömning och avgör om lånet ska beviljas. Blir det beviljat kommer lånet att finanserias av de långivare som satt in pengar på sitt konto. Ett lån brukar minst finansieras av 20 långivare för att man därigenom ska kunna differentiera sin risk. Som långivare kommer man alltså att investera i ett flertal olika lån och med mindre summor i varje lån.

Allt eftersom låntagaren betalar tillbaka sina lån kommer amortering och ränta tillbaka på långivarens konto. Dessa pengar kan tas ut eller så väljer man att återinvestera dem i andra lån för att därigenom maximera avkastningen.

Säkert?

För låntagaren finns det inte någon större skillnad att teckna ett P2P-lån mot att teckna hos en bank. Det är långivaren som tar en viss risk. De två risker som finns är:

  1. Låntagaren betalar inte tillbaka lånet och en kreditförlust uppstår

Detta har däremot Lendify motverkat genom att ha en kreditförlustfond. Skulle ett lån inte återbetalas efter påtryckningar så får långivaren tillbaka beloppet (ej räntan).

  1. Lendify går i konkurs

För ett par år sedan gick TrustBuddy i konkurs efter att ha bedrivit P2P-verksamhet under en längre tid. Till viss del förlorade långivare sina insatta medel.

Skulle Lendify gå i konkurs finns däremot flera säkerhetsdetaljer. För det första kommer kreditföretaget Lindorff att ta över verksamheten om konkurs uppstår. För det andra har de skiljt tydligt mellan företagets pengar och investerarnas pengar. Därmed ska inte insatt kapital kunna tas av konkursförvaltaren då det inte räknas som företagets kapital.

Fördelar?

Att investera i lån har ett par fördelar.

  • Välj själv risknivå och avkastningsnivå
  • Hög avkastning i förhållande till risk
  • Återinvestering kan ske automatiskt
  • Månadssparande är tillgängligt

Att låna via P2P-lån har en fördel

  • Du kan ibland få lägre ränta

Det är egentligen den enda fördelen eftersom räntenivån alltid bör vara det som väger tyngst när lån tecknas. Men eftersom Lendify, Sparlån och andra aktörer har vuxit starkt så tyder det på att de kan konkurrera mot andra kreditbolag på ett tydligt sätt just genom räntan.