Nyemission

Nyemission innebär att ett företag skapar fler aktier och säljer dessa till befintliga, eller nya, aktieägare. På detta sätt får de in kapital som kan användas till kommande expansion eller för att hantera en ekonomisk kris. Framförallt är det orsaken till emissionen som är avgörande vid värdering om detta är ett bra eller dåligt investeringstillfälle.

(Texten är delvis sammanfattning av ”Vad innebär en nyemission” från Jinderman.se. Texten ska alltså inte ses som komplett inom området utan bara som en överblick över nyemission som en väg att investera kapital och varför företag väljer denna väg)

Företrädesrätt

Om en nyemission sker med företrädesrätt har nuvarande aktieägare ”förköpsrätt”. Med andra ord får de i första hand ange hur många aktier de vill köpa innan resterande eventuellt säljs offentligt.

Utspädning – Påverkar värdet?

Det är viktigt att som investerare förstå hur en nyemission påverkar befintliga aktieägare och värdet på bolaget. Ett begrepp som ofta används är ”utspädning”.

Om ett företag består av 100 000 aktier och en person äger 1000 aktier äger personen 1% av bolaget. Därmed kommer dessa aktier även värderas till 1% av bolagets totala värde.

Om företaget sedan väljer att genomföra en nyemission på 1000 aktier innebär det att det totalt kommer att vara 101 000 aktier varpå samma person bara kommer äga 0,99% av bolaget. För att bibehålla 1% behöver personen alltså vara med i emissionen och teckna sig för 1% av de nya aktierna.

Går kursen upp eller ner?

Om kursen förväntas gå upp eller ner beror på flera faktorer.

Varför behövs det mer kapital?

Har företagsledningen tagit beslut om nyemission på grund av skulder, likviditetsbrist och vikande lönsamhet? I så fall är detta beslut kanske snarare ett ”nödrop” och behov av hjälp. Tillskottet av kapital kan vara avgörande för att kunna bedriva verksamheten vidare. Det kan ses positivt – som ett startskott på något nytt – eller ett ”dödsskrik”.

Men det kan även vara för att kunna ta nästa steg inom tillväxt. Ett exempel kan vara ett svenskt företag som behöver kapital för att kunna steget ut i Europa.

Utspädning och värdering

Egentligen bör inte ett företags värde påverkas nämnvärt av en nyemission. Visserligen kan kursen exempelvis gå upp om pengarna är tänkt att användas till expansion men då är det snarare expansionen är nyemissionen som ligger bakom marknadens åsikt om högre värde.

Det som snarare påverkar marknadspriset per aktie är utspädningen (som förklaras tydligare ovan). Om ett företag är värderat till 1 miljard och har 1 000 000 aktier innebär det en aktiekurs på 1000 kr per aktie. Om företaget sedan ger ut ytterligare 1 000 000 aktier till en kurs på 500 kr bör, i teorin, nya kursen hamna på 750 kr. Det betyder därmed att de som har teckningsrätter, men inte vill teckna fler aktier, kan sälja dessa för 250 kr styck. Däremot är marknaden inte alltid enbart matematisk utan både förväntningar, konjunktur och investerarnas risktolerans kan återspeglas i priset på aktien.

Det finns alltså INTE någon garanti att en nyemission innebär en bra investering. Däremot bör du som aktieägare ta tillvara på dina eventuella teckningsrätter i det fall som ett företag du äger aktier i vill genomföra en nyemission.