Kryptolån – Lån med Bitcoin

Kryptolån är en ny låneform som växte fram under 2017 även enstaka aktörer fanns före det årtalet. Kortfattat innebär det att kryptovaluta används som säkerhet för lånet och att denna säkerhet ges tillbaka allt eftersom lånet återbetalas (eller i sin helhet efteråt).

Lån med Bitcoin som säkerhet

Om en låneansökan skickas in och lånet beviljas är första steget att överföra Bitcoin till kreditgivaren utifrån det belopp som anges på låneavtalet. Hur stort belopp som ska överföras som säkerhet beror helt och hållet på vilken belåningsgrad som man får ha.

Den första (?) svenska aktören är Cryptoloan och de har krav på 50% belåningsgrad. Det innebär att Bitcoin motsvarande 10 000 kr måste föras över till dem om ett lån på 5000 kr ska beviljas.

När säkerheten är verifierad betalas pengarna ut till valt bankkonto. Efter att återbetalning skett kommer säkerheten att återbetalas till låntagaren. Det betyder att lika många Bitcoin som sattes i säkerhet även återbetalas, oavsett marknadsvärde (vanligaste förfarandet).

OBS – För att lånet verkligen ska ha säkerhet finns alltid ett säkerhetskrav som måste vara uppfyllt. Skulle värdet minskas så mycket att belåningsgraden går över en viss nivå kommer låntagaren kontaktas. Lånet måste du återbetalas till så stor del att belåningsgraden minskar. Ett annat alternativ är att mer Bitcoin förs över så storleken på säkerheten ökar.

Om detta inte sker och belåningsgraden förblir för hög kommer långivaren tvångsinlösa Bitcoin.

Varför låsa 10 000 kr i Bitcoin – För att låna 5000 kr?

Det kan tyckas bakvänt att låsa upp Bitcoin för 10 000 kr i det fall man vill låna 5000 kr. Är det då inte bättre att sälja hälften av sina Bitcoin om man är i behov av pengar? Inte alltid:

  • Du vill belåna Bitcoin för att skapa hävstång

Genom detta förfarande behåller du dina Bitcoin och kan ta del av eventuell värdeökning. Genom att belåna dem får du mer pengar som därmed kan investeras i Bitcoin. På detta sätt skapas en hävstång där lägre summa kan ge högre avkastning. MEN – detta är extremt riskfyllt.

  • Du får inte andra lån

Har du betalningsanmärkningar eller av annan orsak har mycket svårt att få lån kan ett lån med säkerhet vara lättare att få.

  • Du vill låna en liten summa under en kortare tid

På Cryptoloan är det en relativt hög effektiv ränta (ca 40 %) vilket betyder att lånet inte är ämnat för längre perioder. Men för att låna en mindre summa under kortare period kan det vara ett alternativ.

I USA finns flera andra aktörer med lägre räntesatser. Eventuellt kan det komma till Sverige med tiden.

  • Du vill låna pengar – utan att riskera situationen att inte kunna betala tillbaka.

Låneformen kan till stor del liknas med en pantbank. Du sätter något i säkerhet och om du inte kan betala tillbaka lånet kommer säkerheten att säljas. Du riskerar därmed aldrig att dras till kronofogden eller bli utmätt på grund av obetalt lån.