Sparkonto

En mycket stor del av alla i Sverige har pengar på sparkonton. Detta ibland för att spara pengar på kort sikt och ibland på en längre tidsperiod. Alla banker har sparkonton och det som framförallt skiljer dessa konton åt är vilken ränta som går att få. Det är tre saker som främst avgör hur man får bäst ränta på sparkontot.

Tips!

⭐ Räntan på skattekontot är skattebefriad. Är det 1% ränta motsvarar det ca 1,4 % på ett vanligt sparkonto.

⭐ Undvik storbankernas sparkonton!

Statlig Insättningsgaranti eller inte

Statlig insättningsgaranti betyder att insättningarna på sparkontot är helt säkert. Även om banken, där sparkontot finns, går i konkurs så behöver inte spararna vara oroliga. Detta eftersom Riksgälden garanterar att betala ut det sparade kapitalet (och insparad ränta). De är därmed en garant som gör att alla pengar är helt säkra. Det går helt enkelt inte att få säkrare än att staten ger en garant för utbetalning av pengarna.

Men som med alla sparformer så går risk och avkastning ”hand i hand”. Ju säkrare investering desto lägre ränta. I mars 2016 gick det som mest att få 0,8% i årsränta hos banker med sparkonton med den statliga insättningsgarantin.

Detta kan ställas mot konton utan denna garanti. Ett företag som erbjuder dessa konton är 4Spar. De gav vid samma tidpunkt 6,5% ränta med fria uttag och fria insättningar. Men pengarna är då inte säkrade av insättningsgarantin och därmed kan hela beloppet förloras om 4Spar går i konkurs.

Ett exempel på faran med att välja konton utan insättningsgarantin är TrustBuddy som gick i konkurs år 2015. Flera som hade sparkonton hos dem förlorade därmed sina pengar.

Sparande – eller investering?

Sparkonton förknippas främst med att vara en mycket säker sparform – men med  låg avkastning. En del kritik framför därför ibland mot de konton som erbjuder högsta sparräntan på marknaden. Räntor som är upp mot 10% per år vilket därmed är betydligt högre än vad storbankerna erbjuder på sina kontot med insättningsgaranti. Kritiken handlar då om risken med dessa konton.

Men det är egentligen helt två olika sparformer. Eller för att vara mer korrekt – olika investeringsformer. Ett sparkonto med insättningsgaranti är den säkraste investering som kan ske i Sverige. Därav den låga avkastningen.

Ett sparkonto utan insättningsgaranti har betydligt högre risk – vilket återspeglas i räntan. En person som vill spara pengar (investera pengar) bör alltid vara införstådd med den risk man tar.

Hur lång tid är pengarna bundna?

Generellt gäller att en högre ränta ges om pengarna binds på kontot under en viss period. Pengarna kan inte tas ut under denna tid men ger i gengälld något bättre ränta.

Exempel kan tas från Hoist Spar. I mars 2016 erbjöd de 0,7% på ett konto där pengarna kunde tas ut när som helst. Om pengarna istället bands på tre år erbjöds 1,7%. Högre ränta – men då är pengarna låsta.

Hos 4Spar gick det att få som mest 10% i ränta. Det krävs då att pengarna är låsta i tre år.

Vilken bank som erbjuder sparkontot

Det som främst avgör räntenivån är om kontot har statlig insättningsgaranti eller inte. De utan denna garanti erbjuder ränta som är 5-6 gånger högre än de med garantin. Därefter kommer placeringsperiod.

Men man bör inte bara se på dessa två punkter utan även jämföra bankerna mellan varandra. Generellt gäller att storbankerna ger betydligt sämre ränta än så kallade nischbanker. Nischbanker har inte samma breda utbud av banktjänster som storbankerna utan specialiserar sig på några få tjänster. Bland dessa brukar just finnas inlåningsränta eller utlåningsränta.

I mars 2016 erbjöd ingen storbank någon ränta (eller extremt liten) på sparkonton utan bindningstid. Detta kan då ställas mot 0,7% hos Hoist Spar.