Billån

billanDet är lätt att förväxla privatlån med billån. Så pass lätt att begreppen många gånger går hand i hand hos kreditgivarna. När vissa skriver billån menar de ett lån till en bil helt utan säkerhet. Andra skriver billån och menar då ett lån där bilen är säkerhet för lånet.

Vad som är den korrekta betydelsen är därmed inte helt lätt att avgöra då begreppet används så flitigt av så många kreditgivare att man bör kunna säga att ”billån” kan vara två sorters lån. Antingen lån med säkerhet eller lån utan säkerhet. Det finns däremot en ska som för dem samman – att det är ett lån till en bil.

Eftersom vi beskrivit privatlån i en annan artikel lägger vi därför fokus här på ”billån med säkerhet” och vad man bör tänka på för att kunna teckna bästa billån utifrån sina egna förutsättningar.

Billån i korthet:

Om en bil används som säkerhet för billånet skapas en rad regler som styr lånet. Bland annat gäller att enbart 80% av bilens värde får lånas. Vid inköpet får resterande finanseras med kontantinsats om inte ett privatlån (lån utan säkerhet) tecknas. Att däremot ha ett billån och ett privatlån för att finansiera bilen är knappast någon rekommendation. Den som inte har kontantinsatsen till bilen bör istället väja att köpa hela bilen med privatlån.

En annan sak som styr billånet är hur amorteringen ska ske. Eftersom alla bilar sjunker i värde relativt snabbt ska även amorteringen ske relativt snabbt. Den måste så att säga följa värdeminskningen på bilen. Det betyder att alla företag som erbjuder billån kräver att lånet ska vara återbetalt innan bilen har en viss ålder. Vid inköp av gamla bilar går det därmed inte att teckna ett billån och välja att ha bilen som säkerhet. Ett exempel kan tas från Swedbank som kräver att lånet ska vara helt återbetalt när bilen är 12 år gammal.

Ytterligare en sak som styrs av lånet är val av försäkring. Det är mycket vanligt att helförsäkring krävs om bilen är säkerhet. Det är även rimligt då banken vill att säkerheten ska behålla sitt värde så länge som möjligt. Många kräver även att bilen måste vara inköpt hos en bilhandlare som är auktoriserad.

Hitta bästa billånet

  1. Jämför billån med och utan säkerhet

Om möjligheten finns så jämför både billånen som har säkerhet och de som inte har det. Skillnaden i räntenivå kan vara mycket liten trots säkerheten. I vissa fall har enskilda banker högre ränta på billånet med säkerhet än vad en andra har utan säkerhet. Ställ lånen mot varandra gällande dess kostnad  – se inte enbart på säkerhet eller inte.

  1. Läs på

Ett privatlån är lätta att förstå gällande dess regler och villkor. Ska ett lån med säkerhet tecknas så se till att du är insatt vad som krävs. Annars kan det exempelvis bli en otrevlig överraskning den dagen bilen ska säljas – och lånet plötsligt måste lösas.