Vad är aktiecourtage?

Aktiecourtage är en avgift som tas ut av mäklare när du köper eller säljer aktier på börsen. Det kan vara en fast avgift, en procentuell avgift baserad på transaktionsvärdet, eller en kombination av båda. Courtageavgiften är en viktig faktor att beakta när du handlar med aktier, eftersom den påverkar din totala avkastning.

Räkneexempel

För att illustrera hur aktiecourtage fungerar, låt oss anta att du vill köpa 100 aktier i ett företag, och aktiens pris är 200 kronor per styck. Om din mäklare tar ut en fast courtageavgift på 20 kronor per transaktion, kommer den totala kostnaden för köpet att bli 20 020 kronor (100 aktier x 200 kronor + 20 kronor i courtage).

Om mäklaren istället tar ut en procentuell avgift på 0,5% av transaktionsvärdet, skulle courtageavgiften i detta exempel bli 100 kronor (0,5% av 20 000 kronor). Därmed blir den totala kostnaden för köpet 20 100 kronor.

Det är viktigt att notera att vissa mäklare erbjuder olika courtagestrukturer beroende på hur aktiv du är som handlare. Det kan därför vara lönsamt att jämföra olika mäklares avgifter och villkor innan du börjar handla.

Handla aktier till lägst courtage

Att jämföra courtage, hos olika aktiemäklare, är viktigt för att betala så lite som möjligt vid handeln. Detta gäller inte minst vid kortsiktig handel då det blir många transaktioner per månad. Det enklaste sättet är att jämföra courtage via finanssidor som ställer de olika mäklarna mot varandra. En jämförelse på Börssmart.se visar exempelvis att lägsta courtaget för att handla aktier varierar från 0 – 20 kronor per transaktion. Den som gör 100 transaktioner per år kan därmed betala 0 kronor – eller 2000 kronor. Det lönar sig att jämföra!