Investera i solenergi

Att investera i solenergi är både bra för miljön och för plånboken. Men som med alla investeringar är det viktigt att förstå risken.

Med allt större fokus på alternativa energikällor blir bland annat solenergi allt vanligare. Detta inte minst i länder med väldigt många soltimmar varje dag, året runt. I stora delar av Afrika och södra Europa kan därmed solenergin ge mer energi än vad som behövs för ett helt hushåll. Men då krävs det att de som äger bostaden har råd med den stora investeringen. Det är där som Trine kommer in.

(Platser i världen där Trine ger lån till investeringar i solenergi)

Så sker investering

Trine är ett svenskt företag, men med engelsk plattform, som förmedlar lån till större projekt där målet är att bygga ut möjligheten till solceller och solenergi. De vänder sig främst till U-länder och projekt som både ska vara ekonomiskt hållbara samt ge förbättrad levnadsstandard.

För investeraren

Trine låter privatpersoner och företag vara med och låna ut pengar till dessa projekt. Detta via låneplattformen Trine.com. Som investerare väljer man belopp och vilka olika projekt som investering önskas ske i. Varje projekt presenteras både utifrån omfattning och avkastning. En vanlig avkastning för investerarna är 5 – 7 %. Det kan ställas mot bästa ränta på ett sparkonto i Sverige som ger knappt 1 %.

Vad är risken?

Att investera i lån innebär att investeringen inte är säkrad av den statliga insättningsgarantin. Det är också orsaken till att betydligt högre ränta måste erbjudas för att investerare ska vara villig att ta den högre risken.

Om lånet inte återbetalas

Skulle lånet, av någon anledning, inte återbetalas kommer det uppstå en kreditförlust. Med andra ord kan hela beloppet som investeras gå förlorat. Detta i likhet med alla andra investeringar som sker utan någon garanti på avkastning.

Första 100 USD utan risk

En fördel är att Trine erbjuder en första investering med garanti mot kreditförlust. De första 100 USD som investeras omfattas av deras ”First Investment Guarantee”. Det innebär att om företaget som lånar pengar inte har möjlighet att återbetala dessa kommer ändå 100 USD återbetalas till investeraren. Detta är ett sätt för Trine att visa upp sin tjänst för nya investerare.

Skulle en person investera 200 USD som en första investering och projektet går i konkurs kommer alltså 100USD att återbetalas och resten förloras.

Läs mer på Trine.com