Spara/Låna Säkert

Både sparande och lånande av pengar skapar möjligheter. Möjligheter att studera, köpa bostad, investera osv. Samtidigt finns det skyddsnät man bör se över. Ett sparande kan gå upp i rök och man kan stå med lån man inte kan betala. Här listas några de vanligaste punkterna att tänka på för säkrare lån/sparande.

Statlig insättningsgaranti – Sparkonton finns med och utan den statliga insättningsgarantin. De utan denna garanti kan ge flerdubbelt högre ränta. Men man ska komma ihåg risken. Pengarna på ett konto som inte innefattas av garantin kan gå förlorade. Detta om företaget som erbjuder kontot går i konkurs. Att istället välja ett konto med statlig insättningsgaranti garanterar att pengarna är säkrade. Skulle företaget/banken gå i konkurs går Riksgälden in och garanterar pengarna.

ID-skydd – Årligen genomförs ca 85.000 ID-kapningar i Sverige enligt IDskydd.nu. Det är en extremt vanlig bedrägeriform som inte sällan genomförs genom att bedragaren tar lån i en annan persons namn. Med ID-skydd ökar chansen att både förebygga, upptäcka och sedan minska skadan av en ID-stöld. Att spara ihop pengar eller låna pengar är bra vägar att få pengar till investeringar. Men det gäller även att behålla dem och inte låta bedragaren komma åt dem allt för lätt. Det är där som ID-skyddet fyller sin funktion.

Låneskydd – När du tar ett lån beräknar du inkomster och utgifter och tar ett lån som passar din dåvarande situation. Men ekonomin kan ändras snabbt. Arbetslöshet eller sjukdom kan minska inkomsterna rejält och det kan plötsligt bli svårt att betala lånet. Med försäkringen Låneskydd kan ersättning fås vid just dessa tillfällen (även vid dödsfall). Därmed finns säkerheten mot att inte hamna i en situation då det är svårt att betala lånet.

Betalskydd – Betalskydd fungerar på ett liknande sätt som låneskydd. Skillnaden är bara att det i detta fall gäller kreditkort och inte lån. Ersättningstillfällena är de samma och ersättningen är en viss procent av kvarvarande kreditkortsskuld varje månad.