Låneskydd till privatlån

Låneskydd är en tilläggstjänst som kan tecknas till privatlån och blancolån samt till bolån. Liknande tjänst finns även för kreditkort men kallas då för betalskydd. I denna text kommer däremot enbart låneskydd för privatlån att presenteras.

Varför teckna låneskydd?

Låneskydd är en slags försäkring som kopplas till ett specifikt privatlån. Ersättning ges vid två, eller tre, tillfällen. Det som ersätts är då månadsbetalningen på lånet. Därmed betalar försäkringen lånet i tillfällen i livet som låntagarens inkomst minskar av sjukdom, olycka eller arbetslöshet.

Vad krävs för att få ersättning?

  • Arbetslöshet

Om låntagare blir ”ofrivilligt arbetslös” kan ersättning betalas ut. Det innebär därmed att man inte får säga upp sig själv eller varit medveten om kommande uppsägning inför att låneskyddet på privatlånet tecknades. En trygghet eftersom A-kassan (och eventuell inkomstförsäkring) bara ger 80% av tidigare lönenivå.

  • Sjukskrivning

Om låntagaren blir sjukskriven på grund av olycka eller sjukdom kommer Försäkringskassan betala ut ungefär 80% av tidigare lön. Även detta är alltså ett tillfälle då inkomsten minskar rejält. I så fall kan låneskyddet ersätta månadsbetalningen på lånet vilket därmed kan ”stabilisera” ekonomin något.

  • Vid dödsfall

En sak som skiljer låneskydd mot varandra är om ersättning ges vid dödsfall eller inte. De flesta ersätter däremot hela kvarvarande skulden på privatlånet. Med andra ord skrivs skulden av och går inte över på dödsboet. Det kan därmed vara en fördel att ha låneskydd om man inte vill att skulden ska påverka hur mycket efterlevande ska ärva.

Karenstid för arbetslöshet och sjukskrivning

Alla låneskydd på privatlån har en karenstid. Det betyder att låntagaren inte kan få ut någon ersättning från första sjukdagen eller första dagen som arbetslös. En vanlig karenstid är 30 dagar. Därmed går det att få ersättning från dag nummer 31.

Vad kostar det?

Premien (kostnaden) för låneskydd är olika mellan olika långivare. Däremot är skillnaden inte extremt stor. Det viktigaste är generellt att leta efter ett privatlån med låg ränta och sedan teckna låneskyddet på detta istället för att först och främst titta på de olika försäkringsalternativen.

Generellt är det en kostnad som grundar sig på månadskostnaden på lånet. Det kan exempelvis vara att ”premien höjer månadsbetalningen med 8%”.

Om månadsbetalningen på lånet är 1000 kr innebär det alltså att ett privatlån med låneskydd skulle kosta 1080 kr per månad. Detta utifrån att det just är månadsbetalningen som sedan ersätts av försäkringen.

Är man två personer som står på lånet och som därmed även har låneskydd betalas dubbla premien (viss mindre rabatt kan ges).

Hur länge ges ersättning?

Även på denna punkt finns skillnader mellan långivarna. Det är vanligt att ersättning maximalt kan ges i 12 månader vilket alltså betyder att samtliga kostnader (amortering och ränta) på lånet betalas automatiskt av försäkringen under denna tid.

Vem kan teckna försäkringen?

  • Ålderskrav

Försäkringen brukar kunna tecknas upp till ca 65 års ålder.

  • Har arbete

Kravet brukar vara 100% arbete med fast anställning alternativt att man driver eget företag och har detta som huvudsaklig inkomst.

  • Inte vetskap om sjukdom/arbetslöshet

Låntagaren behöver intyga att någon vetskap om sjukdom eller kommande arbetslöshet inte finns.