Bolån

Även om bolån främst förknippas med ett lån som tecknas när en bostad ska köpas så behöver det inte vara så. Bolånet används även ofta för att finansiera renoveringar på hemmet eller större investeringar så som bilinköp eller båtinköp. Orsaken att bolånet även används till andra investeringar är lånet har överlägset lägst ränta i jämförelse med andra lån för privatpersoner. När ett bolån tecknas finns alltid en bostad som säkerhet för lånet. Det är detta som gör att räntan kan bli så låg.

Olika alternativ

En sak som karaktäriserar bolån är att låntagaren kan välja mellan rörlig eller bunden ränta. I en uppställning på Hittabolån.se nämns fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen.

Rörlig ränta

Eftersom den rörliga räntan i stort sett alltid är några punkter under den bundna räntan är det lätt att lockas till att välja detta alternativ. Exakt när lånet tecknas är det även alltid det bästa ekonomiska alternativet. Det finns även undersökningar som visar att rörlig ränta har varit bäst om man ser på kostnaden över en längre period.

Risken är däremot att räntan rör sig uppåt och att lånet därmed blir dyrare. Höjer banken räntan flera gånger kommer snart lånet bli dyrare än om det bundits redan när lånet tecknades.

En fördel med att ha rörlig ränta är även man är betydligt mer flexibel med lånet. Lånet kan lösas och flyttas mellan olika banker utan att det kostar något.

Fast ränta

Genom att ha fast ränta (bindningstid) ges en trygghet som inte ges med rörlig ränta. Räntan är på samma nivå under hela låneperioden och låntagaren kan därmed veta exakt vilken summa som lånet ska budgeteras för. Genom att räntan är på samma nivå går det även att välja på annuitetslån – något som inte går att välja vid rörlig ränta.

Just tryggheten är den fasta räntans största fördel. Låntagaren vet exakt vad lånet kostar och några negativa överraskningar med höjd ränta kan inte uppkomma.

Däremot finns två tydliga nackdelar med fast ränta. Det är inlåsningseffekten samt den ”högre räntan”.

Inlåsningseffekt – När ett lån är bundet på en bank går det inte att betala av hela lånet utan att det uppkommer en kostnad. Kostnaden som uppkommer i detta fall heter ränteskillnadsersättning. Det är en ersättning som banker får ta ut om bundna lån löses i förtid. Är det däremot rörligt lån får inte banken ta ut någon avgift.

Är det ett stort lån som har lång tid kvar på bindningstiden är avgiften så stor att det mycket sällan är värt att lösa lånet i förtid. Det är detta som kallas för inlåsningseffekt.

”Högre ränta” – Generellt är det något högre ränta på bundna lån mot rörliga lån. Detta beror på att banken måste gardera sig för kommande ränteförändringar. Om ett lån binds och den rörliga räntan sedan går upp (och håller sig på hög nivå) var det självklart bäst ekonomiskt att binda lånet. Det är alltså mest fördelaktigt med bunden ränta om räntenivån ökar i framtiden mer än vad banken har kalkylerat med.  I annat fall blir bunden ränta något dyrare än rörlig ränta.