Pantbank

Tips!

Sefina –  Pantbank i butik och online

Pantbank är en låneform som funnits i flera hundra år. I korthet innebär det att du sätter en sak i pant och därmed får pengar via detta lån. Efter någon månad, då lånet ska återbetalas, betalar du ränta och amortering och kan därmed få tillbaka din sak. En låneform som skiljer sig på flera punkter mot andra låneformer.

Det finns ett stort antal låneformer i Sverige och den som kanske mest ”sticker ut ur mängden” är pantbanken. Så här går ett lån till:

  1. Värdering

Skicka in en sak för värdering eller gå in på en pantbank i din stad. Värderingen ligger till grund för hur stort belopp du kan låna. Om du godkänner värderingen och skriver på låneavtalet tar pantbanken saken i pant och du får pengarna.

  1. Återbetalning – eller inte

En låneperiod på en pantbank brukar vara 1 – 3 månader. Någon återbetalning av lånet sker inte succesivt utan hela beloppet ska återbetalas när du kommer till pantbanken för att hämta din sak. Alternativt betalar du online och får saken skickad till dig.

Kostnaden brukar bestå av en fast administrationsavgift på ca 50 kr plus en ränta på ca 2-3% per månad. Att belåna en guldring värd 10 000 kr i tre månader kommer därmed kosta ca 350 kr.

När lånetiden löpt ut har du tre olika val.  Antingen betalar du ränta och amortering och hämtar ut din pantsatta sak. Eller så väljer du att förlänga lånet vilket innebär att du enbart betalar ränta och ny administrationsavgift. Därmed påbörjas en ny låneperiod.  Det sista alternativet är att du inte återbetalar något alls.

  1. Om du inte återbetalar

Om du väljer att inte betala tillbaka lånesumma och räntan kommer pantbanken att lägga ut saken till försäljning. Detta via löpande auktioner som de anordnar. Den summa som kommer in kommer sedan att täcka kvarvarande skuld. Därmed kan du som låntagare aldrig blir skyldig något i efterhand.

Även om du har en skuld på 3000 kr och försäljningen bara ger 2000 kr så skriver pantbanken av resterande skuld. Skulle försäljningen istället ge 4000 kr kommer resterande summa att tilldelas dig. Detta efter att pantbanken tagit eventuella kostnader för försäljningen.

På detta sätt utmärker sig pantbanken sig mot andra låneformer med följande punkter:

  • Låna utan att kreditupplysning tas
  • Låna med eller utan betalningsanmärkning
  • Du behöver inte betala tillbaka om du inte vill
  • Omöjligt att få betalningsanmärkning, inkasso eller betalningsföreläggande.

Läs mer på Sefina.se