ISK

Privatpersoner kan öppna ett investeringssparkonto, ett så kallat ISK-konto, för handel med värdepapper. ISK-konton skiljer sig från aktiedepåer på flera punkter, och har därför blivit en folklig sparform för en rad investerare, från barn till vuxna, som sparar i aktier och fonder.

Vem kan äga ett ISK?

ISK-kontot kan ägas av privatpersoner. Det finns dessutom en mycket populär möjlighet för föräldrar att öppna ISK åt sina barn. Genom ett långsiktigt sparande finns goda chanser att pengarna växer till sig innan barnet blivit myndigt och övertar kontot. Ett företag kan däremot inte öppna ett ISK, inte heller flera personer som vill äga ett konto tillsammans.

Låga och få avgifter

Man har goda möjligheter att finna ett sparande utan extra årliga avgifter om man öppnar ett ISK. Det enda som kostar är den lagstadgade schablonskatten och eventuellt courtage, som kan uppstå vid aktieköp. Både Nordnet och Avanza erbjuder dock sina kunder courtagefria erbjudanden, exempelvis för ett ISK-konto upp till ett visst värde.

Vinstskatt är vanligtvis något man måste befatta sig med, när man säljer något med vinst. Men eftersom ISK beskattas genom en schablonskatt, så har ISK ingen vinstskatt. Det innebär att istället för att betala 30% på vinsten per försäljning eller utdelning (som man annars skulle göra i en vanlig aktiedepå) så betalar man automatiskt en schablonskatt baserat på kontots värde. År 2017 är den schablonskatten på 0,375%.

Du slipper deklarera aktier

Den stora fördelen enligt många med ISK jämfört med aktiedepå är att man inte behöver beräkna vinster och förluster i deklarationen. Banken där du har ditt ISK gör istället detta åt dig genom att räkna ut schablonintäkten och skicka den till Skatteverket. Detta innebär att uppgifterna som rör dina värdepapper via ISK-kontot redan finns förtryckta i din deklaration, så att du kan ägna dig åt annat.

Aktier och andra värdepapper blir desamma

Precis som om man hade haft aktier och andra värdepapper via en aktiedepå, blir reglerna detsamma när man äger dem via ett ISK. Det är ingen skillnad på innehållet i ett ISK jämfört med i en depå. Precis som vanligt kan den som köpt aktier delta och rösta på bolagsstämmor osv.

Insättningsgaranti

Givetvis ska banken som erbjuder dig att öppna ett ISK-konto även erbjuda insättningsgaranti. Detta innebär att du som kund har rätt till ersättning för hela ditt sparande i banken (upp till ett högre belopp) ifall att banken skulle försättas i konkurs.