Obligationer

Att spara i obligationer har en lägre risk än att spara i aktier, men ofta kan man inte räkna med samma höga avkastning. Eftersom obligationerna ger en fast avkastning väljer många sparare att investera i obligationer när aktiemarknaden är extra osäker.

Hur fungerar obligationer?

När ett större företag eller kanske till och med regeringen behöver låna mycket pengar, så kan det hända att de utfärdar obligationer. Genom att köpa en eller flera obligationer lånar spararen ut sina pengar mot en avkastning. Helt riskfritt är givetvis inte obligationerna. Eftersom obligationerna är en sorts skuld från företaget till dig så krävs det att företaget lyckas, för att kunna betala tillbaka.

Skulle man ha oturen att investera i obligationer i ett företag som går i konkurs, så finns en mindre tröst i att man, just för att obligationen räknas som företagets skuld, får betalt före aktieägarna får det.

Vad är det för skillnad på en obligation och en aktie?

Som vi nämnt ovan är obligationen en skuld hos företaget, till dig. Aktier är istället en andel i befintliga tillgångar. Den som köper en eller flera aktier blir delägare i företaget, medan den som köper en eller flera obligationer lånar ut pengar till företaget.

Vilka sorters obligationer finns det?

Det finns olika sorters obligationer och begrepp som kommer med olika nivåer av risker och villkor.

  • Statsobligationer, utfärdas av staten. De anses ha ganska liten risk, eftersom staten får in pengar via skatter och har goda möjligheter att betala tillbaka.
  • Privatobligationer, löper ofta mellan ett och to år. Kursen anges ofta i procent. Köper man exempelvis en obligation till kursen 70 för 7000kr så får man 10000kr den dag man löser in obligationen.
  • Företagsobligationer, är de obligationer som ges ut av olika företag. Riskerna är större, och spararen har ett större ansvar att analysera företagets förmåga att kunna gå med vinst över tid.
  • Premieobligationer, fungerar nästan som ett lotteri. De utfärdas som statsobligationer, men räntan samlas till en vinstpott, som sedan lottas ut bland obligationsinnehavarna.
  • Kupongobligation, en obligation där en förbestämd ränta betalas ut löpande en gång per år.
  • Nollkupongare, är en obligation där räntepengarna först betalas ut när obligationens löptid har gått ut. Räntas betalas alltså inte ut löpande, utan samlas till ett tillfälle.

Var handlar jag obligationer?

Vanligtvis handlar man obligationer via ett VP-konto (värdepapperskonto) hos din vanliga bank, eller via Avanza eller Nordnet.