Bästa bolånet – med låg belåningsgrad

Det bästa sättet att få låg ränta på bolånet är att ha låg belåningsgrad och god kreditvärdighet. Med en belåningsgrad på maximalt 60 % går det att få under halva räntenivån mot om lånet har högre belåningsgrad.

OBS – Artikeln nämner ett par banker. Detta enbart som exempel. Det kan finnas fler banker som har låg ränta tack vare låg belåningsgrad. Detta innebär alltså INTE att dessa måste vara de bästa bolånen!

Under 2010-talet började allt fler bolåneaktörer att etablera sig i Sverige. För första gången fick storbankerna riktigt konkurrens om bolånekunderna. Det var därmed inte längre självklart att gå till sin ordinarie bank för att låna pengar till bostaden. Detta inte minst när konkurrerande banker i vissa började ge lån på under halva räntenivån. Framförallt är det belåningsgraden som avgör om lånet blir beviljat samt vilken ränta som erbjuds.  De banker som ger lägst ränta på bolånet har även krav på låg belåningsgrad.

Avanza Bolån+, Ger riktigt låg ränta

Avanza Bolån+ har en av marknadens lägsta räntor. I början av 2021 var deras rörliga ränta på 1,19 % och de som ville binda lånet på 1 år fick ränta på 1,05%. Detta kan jämföras mot Swedbank som vid samma tillfälle hade en rörlig ränta på ca 2,20 %.

Men för att kunna få bolån hos Avanza finns flera kriterier som måste vara uppfyllda. För det första är lägsta lånebeloppet 500 000 kr. De flesta andra bolånebankerna har betydligt lägre nivå. För det andra får inte belåningsgraden vara högre än 60 %.

För det tredje går det enbart att flytta ett bolån till Avanza. Det går alltså inte teckna ett nytt bolån. De som uppfyller kriterierna kan därmed behöva att först teckna bolånet hos en annan bank och därefter flytta det till Avanza.

Nordnet, Ger marknadens lägsta ränta

Nordnet anger att de har ”Marknadens lägsta ränta”. Detta genom att de kan erbjuda bolån med ränta ner till 0,79 %. Men det är inte speciellt många som uppfyller de kriterier som krävs för att den räntenivån ska kunna erbjudas. Nordnet ställer nämligen krav på ett stort sparande för att deras ”superränta” ska kunna ges.

  • 10 miljoner i sparande = 0,79 % i ränta
  • 1 miljon i sparande = 0,80 – 2,04 % i ränta
  • Inget sparande = 1,19 % rörlig (samma som Avanza)

För kunder som inte har något sparande är bolånet mycket lika det som erbjuds av Avanza. Detta eftersom både Avanza och Nordet ger ut bolån i samarbete med bolåneaktören Stabello.

Hypoteket – En av marknadens lägsta räntor

Även Hypoteket erbjuder en mycket låg bolåneränta – med krav på en mycket låg belåningsgrad. Till skillnad mot Avanza och Nordnet tillåts 65 % i belåningsgrad istället för 60 %. Det är även möjligt att teckna lånet vid inköp av bostad samt att flytta lånet hit från dyrare aktör.

Banken erbjuder rörlig ränta samt bindningstid på 1,3 samt 5 år. Räntan på rörlig är 1,25 %, dvs något högre än Avanza. Ettårsräntan är 1,05%.

(Samtliga räntor är noterade från januari 2021)

Spara eller låna – På in- och utlåningsräntan

Ebberöds Bank är en film från 1926 men idag använder man denna titel till att hänvisa till något som inte alls går med vinst. Där inte ens tanken är att gå med vinst. Detta kommer fram tydligt i filmen då bankens affärsidé inte är speciellt lysande. De erbjuder nämligen högre inlåningsränta än utlåningsränta. Därmed kunde man låna några tusen på banken och sedan direkt sätta in dem på sparkonto och gå plus i längden. Inte så smart av banken och så är det väll ingen bank som jobbar idag? Eller?

Det är fullt möjligt att få högra inlåningsränta än utlåningsränta och därmed låna för att spara. Frågan blir då inte om  man ska spara eller låna – man gör bägge. Däremot ska man vara medveten om att det faktiskt finns några MEN…

I detta inlägg ska vi titta på denna möjlighet.

Det finns en mängd olika sparkonton. Ett sparkonto som vi tar med i detta exempel är Hoist. Dessa har vid skrivandets stund 0,8% ränta på konton med fria uttag. Binder man pengarna i ett år får man 1% ränta. Att låna under denna nivå är nog omöjligt.

Ett annat sparkonto är Akelius Spar. De ger 4% ränta. Betydligt högre. Den som tar bolån kan med lätthet får en ränta kring 2%. Därmed är det möjligt att låna för att sedan spara. MEN …

Nackdelen med Akelius är att de konton som de har inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. De som spar på Hoist får tillbaka sina pengar av staten OM Hoist skulle gå i konkurrs. De som har sina pengar hos Akelius kommer inte att få en krona tillbaka av sitt sparande. Därmed tar man en risk. Och det är det man bör vara medveten om.  Vill du ha högre utlåningsränta än inlåningsränta så tar man en risk. Om Akelius (som nu varit verksam i över 15år) på den svenskan marknaden kan ses som ett tryggt sparande eller inte får man själv avgöra.